Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

VODJA KONTROLINGA V PROIZVODNIH PROCESIH

Delovne naloge in zadolžitve:

• Odgovoren za natančnost in nadzor vseh elementov izkaza poslovnega izida, poslovnih knjig, zalog surovin, 
   polizdelkov, nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov, proizvodnje OPEX in CAPEX
• Analiza odstopanj in komentiranje ACT vs. BP vs. PY, primerjava z obveznim poročanjem
• Odgovoren za natančnost in nadzor vseh elementov izkaza poslovnega izida do ravni splošnega zdravja in osebnih podatkov:
    • pri izdelavi poslovnega načrta
    • pri izdelavi FY RF. RF proti variacijski analizi BP vs. PY in predlaga rešitve za zapolnitev GAP
• Usmerja, usklajuje in nadzoruje delo strokovnih sodelavcev
• Analizira in ustvarja poročila za:
    • proizvodnja CK (DIS) za končne izdelke (GP)
    • dodatni stroški na obrate in proizvodne linije za GP
    • fiksni proizvodni stroški, analize po obratih in proizvodnih linijah za GP
    • odstopanja od standardne CK, cene in količine
• Pripravlja poročila, analize in ustrezne informacije v podporo vodstvu podjetja pri sprejemanju odločitev
• Postavlja smernice, predlaga modele dela na področju nadzora
• Oblikuje letne načrte in cilje na področju nadzora in razvija notranje predpise za področje dela nadzorne službe
• Sodeluje in usklajuje delo pri pripravi letnega poslovnega načrta
• Odgovoren za pripravo poročil o dejanskih izdatkih in odstopanjih od načrtovanih izdatkov (leto in mesec)
• Predlaga ukrepe za optimizacijo finančnih procesov
• Analizira računovodske podatke
• Na podlagi zbranih podatkov pripravi potrebna mesečna in letna poročila
• Pripravlja letne in mesečne operativne poslovne načrte za podjetje
• Nadzoruje pripravo mesečnih podatkov o prihodkih, proizvodnji, zalogah, maržah, izračunu zalog, stroških in naložbah
• Nadzoruje pripravo računov po poslovnih sektorjih podjetja in pripravlja poročila za vodstvo
• Nadzoruje pravilnost zapisovanja poslovnih dogodkov v glavno knjigo pri izdelavi analiz - zlasti stroškov in prihodkov
• Analizira pridobljene podatke in nakazuje večja odstopanja
• Analizira periodične in zaključne račune ter izračunava potrebne kazalnike gospodarskih in finančnih rezultatov, pripravlja predloge in opozarja na poslovne nepravilnosti
• Nadzira vse predpise in dogovore računovodskega in finančnega sektorja
• Sodeluje pri gradnji in razvoju sistemov IT in aplikacij SAP


Od kandidata pričakujemo:

• Da ima izobrazbo VII stopnje – ekonomija in matematika
• Ustrezna računalniška znanja
• Da je samostojen in samoiniciativen
• Da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela
• Znanje angleščine

 

Posebni pogoji:
• Občasno prerazporejen delovni čas 

 

Kandidatu nudimo:

• Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom enega meseca
• Delo v stabilnem in uglednem podjetju
• Znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja

 

Življenjepis posredujte do vključno 25. 7. 2021 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: VODJA KONTROLINGA V PROIZVODNIH PROCESIH oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.