Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

PRODAJALEC V MALOPRODAJI (AJDOVŠČINA)

Delovne naloge in zadolžitve:

 • prevzema blago v trgovino, ga pripravi za prodajo in nadrejenega opozori na morebitne  nepravilnosti, 
 • polni prodajne police in stojala,
 • streže in svetuje strankam pri nakupu blaga,
 • je zadolžen za urejenost in založenost prodajnih polic in stojal,
 • tekoče kontrolira zaloge v prodajalni in poroča nadrejenemu o manjku blaga in dopolnjuje zaloge,
 • upošteva predpise varstva pri delu in požarnega varstva,
 • upošteva zakonska in interna pravila kakovosti,
 • sodeluje pri  inventurah,
 • zadolžen je, da so vsi artikli v prodaji opremljeni z ustreznimi deklaracijami in cenami,
 • preverja deklaracije na artiklih in njihove veljavnosti,
 • opravlja blagajniška dela po nalogu nadrejenega,
 • preda nadrejenemu plačila s specifikacijo,
 • vrši gotovinski inkaso in posluje tudi z ostalimi plačilnimi sredstvi na blagajni,
 • zadolžen je za pravilno in točno predajo gotovine in ostalih plačilnih sredstev,
 • zadolžen je za urejenost, aranžiranje in splošen videz tako notranjega kot zunanjega dela trgovine ,
 • za potrebe vodstva, marketinga, prodaje pomaga pri pripravi raznih paketov, daril ter skrbi za ustrezno pripadajočo dokumentacijo vhoda in izložbe,
 • zadolžen je za čiščenje in vzdrževanje trgovine in drugih delovnih prostorov.

 

Od kandidata pričakujemo:

 • da ima izobrazbo IV stopnje
 • ustrezna računalniška znanja,
 • da je samostojen;
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,
 • delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene.

 

Posebni pogoji:

 • prerazporejen delovni čas

 

Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev za  določen čas 6 mesecev, s poskusnim delom 1 mesec
 • možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja

 

Življenjepis posredujte do vključno 15.6.2021. na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: PRODAJALEC oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!

 


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.