Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

UPRAVLJALEC STROJA

Delovne naloge in zadolžitve:

 • pripravlja ter upravlja stroje in naprave v proizvodnji ter spremlja njihovo delovanje,
 • nadzira in izvaja tehnološki proces skladno z navodili,
 • čisti proizvodne prostore in tehnološko opremo skladno z navodili,
 • pripravlja potrebne surovine, polizdelke in repromateriale,
 • izvaja interni transport z ročnim paletnim viličarjem
 • sodeluje in spremlja kontrolo kakovosti proizvodov,
 • poroča nadrejenemu o vseh zapažanjih, ki bi lahko vplivala na motnje v proizvodnji in odstopanja od planiranih ciljev...

 

Od kandidata pričakujemo:

 • da ima izobrazbo II. stopnje - neobvezna,
 • ustrezna računalniška znanja,
 • poznavanje proizvodnega procesa na liniji,
 • da je samostojen in samoiniciativen,
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,
 • delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene.

 

Posebni pogoji:

 • občasno prerazporejen delovni čas
 • izmensko delo

 

Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leto zaradi povečanega obsega dela, s poskusnim delom 1 mesec
 • možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja

 

Življenjepis posredujte do vključno 15.4.2021. na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: UPRAVLJALEC STROJA oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!

 


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.