Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

UPRAVLJALEC ENERGETSKIH NAPRAV M/Ž

Delovne naloge in zadolžitve:

 • Strokovno, učinkovito in optimalno hitro opravlja  dela za odpravo zastojev med obratovanjem energetskih naprav,
 • stalno kontrolira  obratovanje energetskih naprav,
 • vodi  evidence energetskih naprav,
 • sistematično izvaja del po planu preventivnega vzdrževanja energetskih naprav in postrojenj,
 • izvaja  vzdrževalna  dela v delavnicah vzdrževanja, na energetskih napravah in postrojenjih, ter ostalih objektih podjetja,
 • sodeluje pri popisu rezervnih delov za naročanje,
 • je zadolžen  za stalno in pravočasno usposobljenost delovne opreme energetskih postrojenj,
 • dolžan se je odzvati na  klic delo izven delovnega časa v primeru intervencij ter servisov,
 •  kontrolira  kvaliteto rezervnih delov pred vgradnjo,
 • v  okviru možnosti izdeluje  rezervne dele,
 • gospodarno  rabi rezervne dele,
 • sodeluje pri inšpekcijskih pregledih,
 • sodeluje pri tehničnih izboljšavah,
 • sodeluje pri montažah in predelavah,
 • tekoče poroča o zastojih in izvedenih delih na energetskih napravah in postrojenjih,
 • prenaša  informacije in znanja na ostale sodelavce,
 • upošteva predpise za varovanje zdravja in varstva pri delu,
 • je zadolžen za red in čistočo ter urejenost okolice na delovnem mestu,
 • dolžan se je stalno strokovno izpopolnjevati za potrebe delovnega mesta,še posebej pa ob nabavi novih strojev in naprav.

Od kandidata pričakujemo:

 • IV. stopnja- strojna, elektro;
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
 • ustrezna računalniška znanja;
 • da je samostojen in samoiniciativen;
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela;
 • zaželjen izpit za upravljalca kotlov;
 • zaželjena usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovi.

Posebni pogoji:

 • Prerazporejen delovni čas,
 • izmensko delo,
 • po potrebi nočno delo.

Kandidatu nudimo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 2 meseca;
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju;

 

Življenjepis posredujte do vključno 28.11.2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: UPRAVLJALEC ENERGETSKIH NAPRAV oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.