Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

PRODAJNI ZASTOPNIK M/Ž - Gorenjska regija

Delovne naloge in zadolžitve:

 • Opravlja delo pospeševalca prodaje Trgovina v skladu s planom in navodili nadrejenega,
 • Spremlja dogajanja na trgu in stalno išče nove kupce,
 • Izvaja organizirane tržne aktivnosti v sodelovanju s prodajno službo in marketingom,
 • Informira kupce o eventuelnih spremembah, ki se tičejo dobave, plačilnih pogojev in načina plačila, v skladu z navodili nadrejenega,
 • Razdeljuje reklamni material in vodi materialno evidenco po nalogu naročnika,
 • Vsakodnevno odgovorni službi pošilja poročila o opravljenih obiskih pri strankah,
 • Sproti obvešča nadrejenega o posebnostih na trgu in posreduje eventuelne želje in reklamacije kupcev,
 • Opravlja storitve pospeševanja prodaje za izdelke prodajnega programa Fructal d.o.o.,
 • Je zadolžen za urejanje prodajnih mest in dopolnjevanje s proizvodi na prodajnih policah ali hladilnikih v skladu s planom,
 • Obvešča kupce o novih proizvodih in opravi predstavitev novih proizvodov Fructal d.o.o.,
 • Je zadolžen za urejanje prodajnih mest in doplonjevanje s proizvodi na prodajnih policah ali hladilnikih v skladu s planom,
 • Obvešča kupce o novih proizvodih in opravi predstavitev novih proizvodov Fructal d.o.o.
 • Sodeluje na prireditvah in sejmih,
 • Sodeluje pri organizaciji degustacij, prezentacij in izvajanju pospeševalnih aktivnosti,
 • Spremlja zapadlosti terjatev in opozarja kupce za plačila,
 • Po naročilu nadrejenega izvaja izterjavo embalaže pri kupcih,
 • Je zadolžen za upoštevanje cestnih predpisov in odgovoren za svojo varnost na terenu,
 • Dolžan je upoštevati predpise za varovanje zdravja in varno delo,
 • Dolžan je stalno izobraževati za potrebe svojega delovnega mesta,
 • Pri opravljanju svojega dela je dolžan ravnati kot dober gospodar.

Od kandidata pričakujemo:

 • VI., V. stopnjo – ekonomska, pravna, upravna;
 • Zaželene vsaj 2 leti delovnih izkušenj v komercijali, niso pa pogoj;
 • Ustrezna računalniška znanja;
 • Zaželeno aktivno znanje angleščine;
 • Prednosti bodo imeli kandidati ki poznajo pravilnike in postopke izvoza blaga;
 • Da je samostojen in samoiniciativen;
 • Da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela;
 • Sposobnosti in veščine prodajne komunikacije;
 • Organizacijske sposobnosti.

Posebni pogoji:

 • Prerazporejen delovni čas;
 • Pretežno delo na terenu.

Kandidatu nudimo:

 • Zaposlitev za določen čas, s poskusnim delom 3 mesecev;
 • Službeni avto;
 • Službeni mobilini telefon;
 • Delo v stabilnem in uglednem podjetju;
 • Znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja;
 • Stimulativno plačilo v skladu z doseženimi rezultati.

 

Življenjepis posredujte do vključno 28.11.2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: PRODAJNI ZASTOPNIK_GORENJSKA oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Več informacij o podjetju FRUCTAL: https://www.fructal.si/

 

Veselimo se vaše prijave!


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.