Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

SKLADIŠČNI MANIPULANT M/Ž

Delovne naloge in zadolžitve:

 • prevzema vhodne surovine, rezervne dele, sveže sadje in druge materiale na osnovi spremne dokumentacije
 • kontrolira količino in kakovost (vizualno) prevzetega blaga, ga označi z ustreznimi etiketami in ga uskladišči po FIFO sistemu,
 • prevzema sadne baze iz proizvodnje v skladišče,
 • fizično prevzema vrnjeno embalažo in jo ustrezno skladišči,
 • pripravlja surovine za vzorčenje in zagotovi pravilno skladiščenje vzorčenih surovin,
 • prevzema gotove izdelke iz proizvodnje v skladišče...

 

Od kandidata pričakujemo:

 • da ima izobrazbo IV.,III. stopnje (neobvezna)
 • ustrezna računalniška znanja
 • usmerjenost k proaktivnemu sodelovanju in timskemu delu
 • da je samostojen in samoiniciativen
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela
 • delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene
 • izpit za vožnjo viličarja ni pogoj, je pa zaželjen

 

Posebni pogoji:

 • občasno prerazporejen delovni čas
 • izmensko delo

 

Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom dva meseca in možnost napredovanja
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja

 

Življenjepis posredujte do vključno 24. 1. 2020 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: SKLADIŠČNI MANIPULANT oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave! 

 


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.