Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

STROKOVNI SODELAVEC ZA KADROVSKE ZADEVE M/Ž

Delovne naloge in zadolžitve:

 • Odgovoren je za zaposlovanje delavcev glede na zahtevano število, roke, kakovost, glede na potrebe podjetja;
 • Razvoj in vzdrževanje baze sezonskih delavcev;
 • Sodelovanje z zunanjimi agencijami za posredovanje pri zaposlovanju ter z Zavodom za zaposlovanje;
 • Izvajanje načrta ukrepov za ohranjanje ciljne stopnje fluktuacije in absentizma zaposlenih;
 • Pripravlja plan zaposlovanja in zagotavljanje virov zaposlovanja;
 • Pripravlja načrt usposabljanja v skladu z identificiranimi potrebami podjetja in organizira delo za notranje in zunanje usposabljanje; oblikuje sistem za spremljanje učinkov izvedenih usposabljanj;
 • Sodeluje pri pri pripravi vseh kadrovskih postopkov in internih aktov;
 • Sodeluje pri pripravi kadrovskega proračuna in nadzoru porabe za dejavnost izvajanja kadrovske politike;
 • Izvaja »organizacijsko mapiranje« in pripravlja ter izvaja načrt kariernega razvoja zaposlenih;
 • Izvaja strategijo podjetja za ocenjevanje uspešnosti in izboljšanje uspešnosti zaposlenih na podlagi rezultatov;
 • Izvaja ankete o zadovoljstvu zaposlenih, podaja in izvaja predloge izboljšav za povečanje zadovoljstva zaposlenih;
 • Izvaja »Employer branding” programe;
 • Zagotavlja programe za izboljšanje korporativne kulture;
 • Pripravlja predloge internih aktov s kadrovskega področja;
 • Analizira usposobljenost in uspešnost zaposlenih in predlaga ustrezna usposabljanja;
 • Pripravlja plan izobraževanj za vse zaposlene in koordinira implementacijo...

 

Od kandidata pričakujemo:

 • da ima izobrazbo VII. stopnje - družboslovna, psihologija, andragogika, sociologija, pravo, ekonomija, organizacija,
 • ustrezna računalniška znanja,
 • aktivno znanje angleščine,
 • aktivno znanje srbščine,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • usmerjenost k proaktivnemu sodelovanju in timskemu delu,
 • da je samostojen in samoiniciativen,
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na kadrovskem področju.

 

Posebni pogoji:

 • Občasno prerazporejen delovni čas

 

Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom treh mesecev,
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju,
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja.

 

Življenjepis posredujte do vključno 27. 11. 2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: STROKOVNI SODELAVEC ZA KADROVSKE ZADEVE oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

 


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.