Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

Strokovni sodelavec za varnost in varstvo pri delu

Delovne naloge in zadolžitve:

 • ureja in kontrolira področje varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
 • je zadolžen za pripravo ocene tveganja v družbi in za usklajevanje ocene z dejanskim stanjem ter nastalimi spremembami,
 • organizira potrebne aktivnosti na področju varstva pri delu, varovanju zdravja in požarnega varstva,
 • organizira in izvaja permanentno usposabljanje ter preverjanje znanja iz varstva pri delu,
 • izvede potrebna usposabljanja iz varstva pri delu pri novo zaposlenih,
 • zadolžen je za ustrezno zaščitno obleko za novo zaposlene,
 • izvede vse potrebne aktivnosti v primeru nesreče pri delu,
 • pripravlja vsa potrebna navodila za izvajanje predpisov za varovanje zdravja,
 • kontrolira pri zaposlenih upoštevanje predpisov in pravil za varnost pri delu, opozarja delavce in nadrejene na kršitve ter po potrebi tudi ukrepa,
 • vodi evidenco obveznih zdravstvenih pregledov in je zadolžen za pravočasno izvajanje le-teh.
 • zadolžen je za pripravo invalidskih postopkov ter ustrezno reševanje po ocenitvi IK,
 • spremlja delo in delovne pogoje zaposlenih, analizira stanje ter po potrebi predlaga določene ukrepe,
 • razporeja in spremlja delo vratarjev ter ustrezno ukrepa v primeru kršitev,
 • pripravi predlog letnega plana stroškov varstva pri delu (zaščitna sredstva in delovne obleke) glede na dejanske potrebe,
 • organizira in ureja zadeve s področja tehničnega varovanja objektov,
 • ureja zavarovanje premoženja družbe z zavarovalnicami in rešuje zavarovalne zahtevke,
 • pripravlja predpisana in zahtevana poročila za nadrejenega, vodstvo družbe ter zunanje institucije...

 

Od kandidata pričakujemo:

 • izobrazbo VII., VI. stopnje (varnost pri delu, sanitarna),
 • ustrezna računalniška znanja,
 • izpit iz PV
 • strokovni izpit iz VZD
 • usmerjenost k proaktivnemu sodelovanju in timskemu delu,
 • da je samostojen in samoiniciativen,
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,
 • delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene.

 

Posebni pogoji:

 • Občasno prerazporejen delovni čas

 

Kandidatu nudimo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom treh mesecev in možnost napredovanja
 • Delo v stabilnem, uglednem in družini prijaznem podjetju
 • Znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja
 • Deležni boste temeljitega uvajanja v delo

 

Življenjepis posredujte do vključno 15.08.2018 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN VARSTVO PRI DELU oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke, ki so bili pridobljeni za potrebe zaposlovanja preko elektronskega naslova zaposlitev@fructal.si.