Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

Analitik prodaje M/Ž

DELOVNE NALOGE IN ZADOLŽITVE:

 • Sodeluje pri pripravi mesečnih planov prodaje po posameznih področjih
 • Zagotavlja nemoten proces vseh blagovnih tokov
 • Dnevno komunicira s skrbniki ključnih kupcev in skrbniki kategorij in jim posreduje ter sprejema potrebne podatke
 • Ažurira podatke v informacijskem sistemu
 • Sodeluje z logistiko v zvezi z odpremo blaga
 • Lansira in koordinira proces operativnega planiranja prodaje
 • Kreira in ažurira plan prodaje na nivoju proizvodov za celotni horizont planiranja, skupaj s prodajo, marketingom in pospeševanjem prodaje
 • Analizira dosežene rezultate prodaje vs. plan prodaje, da bi se identificiralo odstopanja in izboljšalo natančnost planiranja
 • Dnevno spremlja odstopanja realizacije prodaje vs. plan in proaktivno signalizira komercialnemu timu, kako naj ustrezno ukrepa, v primeru nevarnosti pomembnejšega/dolgotrajnejšega pomanjkanja proizvodov (OOS - out of stock)

OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO:

 • da ima izobrazbo VII., VI. stopnje – ekonomija, komerciala, informatika
 • ustrezna računalniška znanja
 • dobro poznavanje proizvodov družbe
 • vozniški izpit B kategorije

POSEBNI POGOJI:

 • po potrebi prerazporejen delovni čas

NUDIMO:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesece

Vašo prijavo skupaj z življenjepisom lahko pošljete najkasneje do 10.12.2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: ANALITIK PRODAJE oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.