Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

VODJA IZMENE (SKLADIŠČE)

Delovne naloge in zadolžitve:

 • zadolžen je  za organizacijo dela v skladiščih in pri transportu v svoji izmeni,
 • načrtuje, vodi, usmerja in nadzira delo skladiščnih manipulantov in transportnih delavcev v svoji izmeni,
 • razporeja zaposlene glede na potrebe pri delu (prevzem blaga, priprava blaga, premiki, inventure..),    
 • spremlja in usmerja pozicioniranje v skladiščih,  nakladanje in razkladanje proizvodov in surovin,
 • ažurira stanje zalog, kontrolira zaloge računalniško in vizuelno ter poroča o odstopanjih,
 • sprejema, ugotavlja skladnost proizvodov s papirji  in potrdi prevzeto  blago iz proizvodnje s spremljajočo dokumentacijo,
 • vodi zahtevane  evidenc, pripravlja dogovorjena poročila  za nadrejenega,
 • zagotavlja, da vsi zaposleni v izmeni  upoštevajo predpise iz varstva pri delu in  druga zakonska določila,
 • ukrepa za zagotavljanje reda in čistoče znotraj in zunaj  skladišč,
 • spremlja  upravljanje delavcev z osnovnimi sredstvi, opozarja na nepravilnosti  in ukrepa v primeru malomarnega ravnanja, 
 • reklamira nepravilnosti pri dospeli robi in poskrbi za vso zahtevano dokumentacijo,
 • izdaja blago iz skladišča na osnovi ustrezne  dokumentacije,
 • prevzema blago v skladišče na osnovi prejete  dokumentacije,
 • je zadolžen za optimalno zalogo medobratne oskrbe,
 • spremlja in kontrolira odpremo blaga pri odhodu iz  skladiščav svoji izmeni,
 • rešuje probleme prodajnih reklamacij, loma/nekurantnega blaga,
 • izvaja inventure in je zadolžen za točno evidentiranje robe,
 • spremlja in sodeluje pri letni inventuri,
 • opozarja nadrejene na upoštevanje  predpisov za varovanje zdravja in varstva pri delu in uporabo zaščitnih  sredstev,
 • je zadolžen za gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • dolžan se je stalno izpopolnjevati za potrebe svojega delovnega mesta.

Od kandidata pričakujemo:

 • VI., V. stopnjo – neobvezna;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj v logistiki;
 • izpit za viličar;
 • ustrezna računalniška znanja;
 • da je samostojen in samoiniciativen;
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela;
 • organizacijske sposobnosti.

Posebni pogoji:

 • prerazporejen delovni čas;
 • izmensko delo.

Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom 3 mesecev;
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju;
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja.

Življenjepis posredujte do vključno 01.10.2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: VODJA IZMENE oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

 

Veselimo se vaše prijave!

 


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.