Zaposlovanje

Naziv delovnega mesta:

TEHNOLOG ZA STROJNO VZDRŽEVANJE

Delovne naloge in zadolžitve:

 • sodeluje pri organizaciji strojnih vzdrževalnih del v proizvodnih oddelkih ter delavnicah vzdrževanja,
 • sodeluje pri reševanju tekočih problemov v zvezi z končnimi proizvodi ter proizvodnimi procesi, ki jih podpira služba vzdrževanja,
 • nadzira stalno in pravočasno usposobljenost delovne opreme in linij za obratovanje,
 • pripravlja plane tekočega in preventivnega vzdrževanja,
 • vodi oziroma sodeluje pri pripravi in realizaciji investicij,
 • vodi oziroma sodeluje pri pripravi in realizaciji tehničnih izboljšav,
 • sodeluje in izvaja kontrolo pri naročanju rezervnih delov ter sredstev za vzdrževanje,
 • izdeluje ter ureja tehnično dokumentacijo,
 • sodeluje pri pripravi plana stroškov vzdrževanja,
 • je zadolžen za nadzor nad izvajanjem strojnih vzdrževalnih del,
 • je zadolžen za nadzor nad porabo rezervnih delov in sredstev za vzdrževanje,
 • vodi vse potrebne evidence okvar, zastojev z navedbo rešitev,
 • se samostojno izobražuje glede na razvoj napredek proizvodne opreme in sredstev,
 • prenaša informacije in znanje na ostale sodelavce,
 • organizira in koordinira delo zunanjih izvajalcev,
 • delo izven delovnega časa v primeru intervencij ter servisov,
 • upošteva predpise za varovanje zdravja in varstva pri delu,
 • dolžan se je odzvati na klic za delo izven rednega delovnega časa v primeru intervencij in servisov,
 • dolžan se je stalno izobraževati za potrebe svojega delovnega mesta.

 

Od kandidata pričakujemo:

 • da ima izobrazbo VI., V. stopnje (strojna),
 • ustrezna računalniška znanja,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje principov delovanja proizvodnih strojev,
 • usmerjenost k proaktivnemu sodelovanju in timskemu delu,
 • da je samostojen in samoiniciativen,
 • da je odgovoren, zanesljiv ter pozitivno naravnan do dela,
 • delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene.

 

Posebni pogoji:

 • občasno prerazporejen delovni čas

 

Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s poskusnim delom treh mesecev in možnost napredovanja
 • delo v stabilnem in uglednem podjetju,
 • znašli se boste v izredno prijetni ekipi ter delali v dinamičnem okolju podjetja,
 • deležni boste temeljitega uvajanja v delo.

 

Življenjepis posredujte do vključno 17. 1. 2019 na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: TEHNOLOG ZA STROJNO VZDRŽEVANJE oziroma po pošti na naslov: FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina.

Veselimo se vaše prijave!


PRIVOLITEV ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani kandidati/kandidatke,
svoje osebne podatke nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Kandidat, ki pošlje svojo prijavo za zaposlitev z življenjepisom na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si. dovoljuje, da FRUCTAL d.o.o. vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje njegove osebne podatke v zbirkah osebnih podatkov za namen zaposlovanja.
FRUCTAL d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke kandidata. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Do osebnih podatkov v zbirki kandidatov za zaposlitev v FRUCTAL d.o.o., lahko dostopajo izključno pooblaščeni zaposleni pri upravljavcu (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina).
Osebne podatke kandidata zbiramo, obdelujemo in shranjujemo za naslednje namene:
1) Zbiranje prijav za zaposlitev;
2) Vzpostavitev kontakta glede zaposlitve;
Svoje osebne podatke (osnovni podatki: ime, priimek, datum rojstva; kontaktni podatki: elektronski naslov, telefon, naslov prebivališča; podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah: življenjepis/CV) nam boste zaupali bodisi ob prijavi na objavljeno prosto delovno mesto, bodisi mimo odprtih postopkov za zaposlitev, ko se nam boste samoiniciativno predstavili z željo, da bi kdaj v prihodnje delali pri nas.
Po prejemu vaše prijave na objavljeno delovno mesto bomo naredili pregled izpolnjevanja razpisnih pogojev in izbor najustreznejših kandidatov. Ti boste povabljeni na osebne razgovore. Osebne podatke kandidatov bomo hranili največ eno leto po dokončnosti izbire kandidata na objavljeno delovno mesto oziroma največ eno leto po poslanem elektronskem sporočilu, če se nam boste samoiniciativno predstavili.
Kadarkoli imate pravico do vpogleda, popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k njihovi obdelavi. Prav tako lahko kadarkoli zahtevate preklic uporabe osebnih podatkov za potrebe zaposlovanja, kar storite tako, da posredujete elektronsko pošto z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@fructal.si. Po prejemu preklica dovoljenja bomo iz naših evidenc izbrisali vse vaše osebne podatke.